കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം

ഗവ.കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തുറ കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം മലയാള വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് വിത് ഏക്‌ ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ് ഭാരത് & ഇംപോർട്ടന്റ് ഡേ സെല്ല് 2021 നവം.1 രാവിലെ10 മണി പ്രഭാഷണം: ഡോ. സിൽവിക്കുട്ടി ജോസഫ് (കഥാകൃത്ത്, റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവ.കോളേജ് മണിമലക്കുന്ന്.) ഉദ്ഘാടനം: രേഖ എം. (പ്രിൻസിപ്പൽ )

Literary Quiz Winners

25.06.2021 Govt College Tripunithura PTA നടത്തിയ സാഹിത്യ പ്രശ്നോത്തരിയുടെ വിജയികൾ ഒന്നാം സമ്മാനം 500 രൂപ (9 1/2  marks out of 10 ) 1.   അലീന മരിയ പോൾ  I M A English  2.ഹരിത അനിൽ III BA Economics    രണ്ടാം സമ്മാനം ( 300 രൂപ ( 9 out of 10) 1. മുഹസീന ടി ബി I B A Eng  2 മാളവിക  I[…]